FANDOM


Cuộc thi Bộ sưu tập Olympedia


Quốc tế ca
Tuan3Thang3Quy2Olympia2017-Olympedia4
Cuộc thi Năm thứ 17/Tuần 3 Tháng 3 Quý 2
Nội dung Quốc tế ca
Vị trí
Olympedia trước Olympedia sau
Năm thứ 17/Tuần 1 Tháng 2 Quý 2/Olympedia Năm thứ 17/Tháng 3 Quý 2/Olympedia
Đoạn phim
KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 3 - THÁNG 3 - QUÝ 1

KHỞI ĐỘNG ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 17 CUỘC THI TUẦN 3 - THÁNG 3 - QUÝ 1

Quốc tế ca là một tính năng Olympedia. Nó xuất hiện trong cuộc thi của Năm thứ 17, Tuần 3 Tháng 3 Quý 2. Nó nằm trong phần thi Khởi động của thí sinh Lê Thanh Quang.

Nội dungSửa đổi

Nguyên bản tiếng Pháp được nhà thơ Eugène Pottier sáng tác năm 1870. Quốc tế ca được nhạc sĩ Pierre Degeyter phổ thơ thành nhạc năm 1888. Bài hát đã được dịch ra hơn 80 ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Phiên bản tiếng Nga còn được chọn làm Quốc ca của Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1944.

Bộ sưu tậpSửa đổi

Tuan3Thang3Quy2Olympia2017-Olympedia